Skip Navigation LinksÚvod

Úvod

Představení firmy

Firma s rodinnou tradicí založena v roce 1991, jako technicko-inženýrská firma zaměřená na realizace projektů a finálních dodávek průmyslových aplikací hydraulických, pneumatických a mechatronických systémů. Nemalý podíl činnosti tvoří permanentní systémový výzkum, vývoj, inovace a jejich rychlá realizace.

 

Společnost aplikuje vlastní technické know-how především v oblasti hydrauliky pro hutě a ocelárny, divadelní techniku, koksárenská zařízení, lisy a tvářecí stroje, cementárny a strojírenství, včetně lokálních elektronických řídicích systémů a klade maximální důraz na omezování významných negativních dopadů na životní prostředí, bezpečnost práce a zdraví obsluhy zařízení.

 

Spolupracuje s renomovanými českými a evropskými firmami, jak v oblasti inženýringu, tak v oblasti subdodávek, s cílem zajistit odběrateli optimální užitné hodnoty zařízení při jejich vysoké provozní spolehlivosti a životnosti. Společnost zajišťuje v plném rozsahu i servis a opravy těchto zařízení.

 

Další činnosti firmy odpovídají zápisu v živnostenském rejstříku vydaného živnostenským úřadem Magistrátu města Ostravy.

 

1_O firme 1.jpg

 

 

Začlenění OCHI-INŽENÝRING, spol. s r.o. a spolupracujících firem v BIC Ostrava, spol. s r. o. plně zapadá do filosofie preferovat projekty s výrazným inovačně-vývojovým charakterem, s cílem vytvoření podmínek pro technicko-ekonomické efekty u konečného uživatele. Tato aktivita je podpořena úzkou smluvní spoluprací s firmou BOSCH REXROTH spol. s r.o. Brno, která je dceřinou společnosti fy BOSCH REXROTH A.G. - špičkového světového dodavatele hydraulicko-pneumatických systémů a komponentů. S uvedenou firmou je podepsána smlouva o partnerství pro "engineering" v oblasti hutnictví, težkého strojírenství, divadelní techniky a rozvoje lidských zdrojů.